Bouwteam

Samenwerken in het bouwteam

Met een bouwteam kijken we op een andere manier naar een project. Traditioneel maakt de opdrachtgever (in dit geval de gemeente Almere) het ontwerp van de openbare ruimte. Op basis hiervan wordt een bestek gemaakt, waarin beschreven staat hoe het ontwerp uitgevoerd moet worden. Met deze gegevens schrijft de gemeente een aanbesteding uit en de aannemer met de laagste prijs mag het maken. Dan kan goedkoop achteraf soms duurkoop blijken te zijn. Tijdens de uitvoering blijken bijvoorbeeld zaken in het ontwerp anders uit te pakken, wat dan ter plekke opgelost moet worden. Uit ervaring weten alle partijen dat deze manier van samenwerken niet altijd soepel verloopt. En zeker ook niet altijd tot de beste resultaten en tevreden bewoners leidt.

Go Regenboogbuurt Almere 18

Uitgaan van eindresultaat

Bij samenwerken in een bouwteam pakken we het anders aan. In plaats van dat de gemeente precies aangeeft wat zij wil hebben (het ontwerp en het bestek), geeft zij aan wat het eindresultaat moet zijn. Wat wil de gemeente bereiken met het groot onderhoud, dus wat zijn de ambities binnen het project? Zo heeft de gemeente Almere het ook voor de Regenboogbuurt gedaan. Tijdens de aanbesteding zijn de doelen aangegeven en wat het werk maximaal mag kosten. Op basis van de ingediende plannen is de aannemer gekozen, die het beste deze doelen gaat realiseren. Daarbij is de keuze op Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en haar partners gevallen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het grote voordeel van het werken in een bouwteam is dat de aannemer vanaf het begin betrokken is bij het maken van het ontwerp. We maken op deze manier gebruik van de kennis en ervaring van alle partners in het bouwteam. Denk hierbij aan:

 • Kennis over materiaalkeuzes en toepassingen
 • Kennis over innovatieve oplossingen om de extra ambities voor de Regenboogbuurt te realiseren. Lees daar meer over bij Het project
 • Ervaring met het betrekken van bewoners bij dit soort projecten
 • Kennis over slimme uitvoeringsmethoden en faseringen

Alle kennis en ervaring wordt gebundeld in het bouwteam om samen het ontwerp uit te werken.

Go Regenboogbuurt Almere 19

Openheid en transparantie

Binnen het bouwteam is er sprake van volledige openheid en transparantie over alle onderwerpen, ook over geld. Dit zorgt voor een succesvolle oplossing waar iedereen achter staat. Het bouwteam betrekt ook de bewoners bij het maken van het ontwerp. Door het organiseren van inloopavonden en door te werken met klankbordgroepen presenteren en toetsen we regelmatig het ontwerp. Uiteraard informeren we de bewoners ook tijdens de uitvoering. Ook dan houden we regelmatig de vinger aan de pols om te horen of alles naar tevredenheid verloopt. Voor het bouwteam is het project geslaagd als de Regenboogbuurt er straks weer mooi bijligt en de bewoners tevreden zijn.

Partners in het bouwteam

De samenstelling van een bouwteam kan per project verschillen. Omdat we voor de Regenboogbuurt groot onderhoud plus gaan uitvoeren, zitten naast de gemeente en Dusseldorp ook andere partners in het bouwteam. Hieronder stellen zij zich voor. Waar nodig, worden organisaties in de wijk ook betrokken bij het groot onderhoud. Om het gedachtengoed van het ontwerp van de Regenboogbuurt te bewaken, overlegt het bouwteam ook regelmatig met landschapsarchitect René van der Velde.

 • Landschapsarchitekt René van der Velde
  René is een landschapsarchitect en professor aan de TU Delft. Hij was bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp van de Regenboogbuurt betrokken en bewaakt voor het bouwteam de gedachte van destijds: de kleuren in de wijk. Het bouwteam bespreekt met hem de verbeterpunten die in de loop der jaren naar voren zijn gekomen en nu met het groot onderhoud kunnen worden gecorrigeerd. Voor het bouwteam is René de cultuurbewaker.

 • Gemeente Almere
  De gemeente Almere werkt graag samen met haar inwoners. Of het nu gaat om het herinrichten van een speelplek of de openbare ruimte van een wijk. De inbreng en betrokkenheid van onze inwoners is erg belangrijk. De stad is tenslotte van ons allemaal. Bij het groot onderhoud in de Regenboogbuurt gaan we samen met bewoners, aannemer Dusseldorp en overige projectpartners aan de slag om de openbare ruimte in de wijk op te knappen. Meer info: www.almere.nl

 • Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek
  Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is als infra aannemer binnen dit project verantwoordelijk voor het definitief ontwerp en de realisatie daarvan. Het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte wordt in nauwe samenspraak met de bewoners en de projectpartners uitgewerkt. Het betrekken van de bewoners en het betrokken houden tijdens de uitvoering vormt voor Dusseldorp de sleutel voor een succesvol project. Meer info: www.dusseldorp.nu

 • Arcadis Nederland
  Wat ons drijft is het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van milieu en leefomgeving op ruimtelijk-economisch, sociaal en ecologisch vlak. We zoeken daarbij het optimum tussen de wensen van stakeholders, de eisen vanuit de overheid en innovatieve toepassingen. Onze experts werken in multidisciplinaire teams, samen met de opdrachtgever en stakeholders aan effectieve, haalbare strategieën en oplossingen, die duurzaam vruchten afwerpen voor overheid, bewoners, bedrijven, en onze planeet. Meer info: www.arcadis.nl

 • BTL
  De Regenboogbuurt in Almere is aan groot onderhoud toe. Dit wordt verbonden met meerdere ambities van de gemeente Almere. BTL brengt in opdracht van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek kennis in over het groenontwerp in de wijk, is kartrekker van de thema’s wateroverlast en hittestress en voert belevingsonderzoeken uit. BTL realiseert ook het nieuwe groen in de wijk en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Samen met de betrokkenheid van bewoners dragen wij zo bij aan de toekomstbestendigheid en het woongenot in de wijk. Meer info: www.btl.nl

Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord