Fase 4A

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden in de periode van 2018 tot en met 2024 uitgevoerd. De Regenboogbuurt telt ongeveer 2.000 woningen en heeft circa 5.500 bewoners. Gezien de grootte van de wijk gaan we het groot onderhoud in vijf fasen uitvoeren. Daarbij is fase 4 als vierde aan de beurt en in 2 deelfasen verdeeld, fase 4A en fase 4B. 

Hieronder in de tijdlijn is op hoofdlijnen in beeld gebracht hoe de aanpak voor dit project er uitziet. Tijdens alle stappen betrekken we de bewoners erbij. Dit doen we op verschillende manieren: meedenken, informeren en samenwerken.

Om te bepalen wat u van het wonen in de buurt vond, hebben we voor de start van het groot onderhoud in het voorjaar van 2018 een belevingsonderzoek uitgevoerd. Ook hebben we meerdere inloopavonden georganiseerd, waar bewoners ideeën en suggesties konden aandragen. Deze inloopavonden zijn in verband met overheidsmaatregelen omtrent de verspreiding van corona deels digitaal verzorgd. Ook werkten we samen met straatambassadeurs. Het bouwteam heeft tijdens het maken van het ontwerp en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig met deze ambassadeurs overlegd.

Het ontwerp voor fase 4A

Via de onderstaande links kunt u het ontwerp voor de straten en het groen bekijken.

Na de presentatie van het definitief ontwerp zijn de werkzaamheden voor het groot onderhoud fase 4A gestart. Deze zijn inmiddels afgerond. Mede dankzij het begrip van de bewoners is de uitvoering goed verlopen.

Anahit

Vragen?

Stel ze aan Petra!

Dit is wat we doen in fase 4A

juli - december 2021
Ontwerpfase
28 en 29 september 2021
Inloopavond 1
december 2021
Definitief ontwerp
december 2021
Online presentatie
februari 2022
Buiten aan de slag
3e kwartaal 2023
Oplevering
Onderhoud

Nieuws van Fase 4A

Praktische informatie over Fase 4A

Om de bewoners te informeren over de start van de uitvoering verspreiden we een week voor de start van de werkzaamheden in een straat een brief met praktische informatie over de werkzaamheden en zaken als parkeren en bereikbaarheid.

Tuin ophogen? Bestel tijdig gratis grond en tegen voordelig tarief zand

Door het herstellen van de straten en achterpaden ontstaat er mogelijk hoogteverschil met uw voor- en achtertuin. Als eigenaar moet u zelf zorgen voor het ophogen van de tuin. Grond die uit het gebied is vrijgekomen, stellen we gratis beschikbaar en zand is verkrijgbaar voor 15 euro per m3 (los gestort). Dit bestelt u met een formulier, dat u bij de kraanmachinist kunt halen. Het handigste is om dit te overleggen zodra we starten met het opbreken van de straat. We willen namelijk bij het leveren ervan niet met onze machines over het nieuwe straatwerk rijden.

Woont u in een huurhuis? Neem dan contact op met uw verhuurder over het ophogen van uw tuin.

Ontwerpfase

juli - december 2021

Het groot onderhoud start met het uitwerken van het ontwerp. Het bouwteam gaat aan de slag met de doelen en ambities van het project. Gecombineerd met de wensen en ideeën van de bewoners resulteert dit in een ontwerp voor de Regenboogbuurt. Tijdens de ontwerpfase vindt er regelmatig overleg met de straatambassadeurs plaats om te toetsen of we nog op de goede weg zijn.

Inloopavond 1

28 en 29 september 2021

Als de eerste versie van het ontwerp er ligt, heeft u als bewoner nog ruimte uw ideeën kenbaar te maken. Denk daarbij aan zaken als invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. Deze ideeën en andere wensen en suggesties kunt u met de leden van het bouwteam bespreken tijdens de eerste inloopavond. Ook kunnen bewoners zich opgeven als straatambassadeur om samen met het bouwteam te overleggen over het ontwerp. Het doel van de straatambassadeurs is terugkoppeling uit de buurt krijgen of het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering buiten naar wens verloopt.

Definitief ontwerp

december 2021

Het kan zijn dat naar aanleiding van de eerste inloopavond nog kleine aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Dit pakt het bouwteam op. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt. Dat plannen we op detailniveau, zodat u als bewoner op straatnaam kunt zien waar we wanneer aan het werk zijn. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam gezamenlijk het definitief ontwerp vast.

Online presentatie

december 2021

Normaal gesproken presenteren we tijdens een tweede inloopavond het definitieve ontwerp van de openbare ruimte in de Regenboogbuurt. In verband met geldende corona maatregelen kiezen we voor een online presentatie via deze website. Voor zover passend binnen de randvoorwaarden en eisen, zijn de opmerkingen van bewoners meegenomen in het ontwerp. De voortgang van het ontwerp is ook besproken met de straatambassadeurs. Leden van het bouwteam zijn aanwezig om een toelichting op het ontwerp te geven en werkzaamheden en de fasering toe te lichten. Tijdens deze avond komen dus ook de praktische zaken aan de orde centraal: planning, parkeren, bereikbaarheid van de buurt en de woningen en veiligheid.

Buiten aan de slag

februari 2022

Het is zover: na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen. Omgevingsmanager Petra Knijpinga van Dusseldorp is het aanspreekpunt voor de buurt, haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Oplevering

3e kwartaal 2023

Een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het netjes weer achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen.

Onderhoud

Volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de buurt.

Blijf op de hoogte

Als u zich hieronder inschrijft voor onze nieuwsbrief, versturen wij u periodiek informatie over de werkzaamheden en vorderingen!

Mogen we u informeren?*
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord