Fase 2

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden in de periode van 2018 tot en met 2024 uitgevoerd. De Regenboogbuurt telt ongeveer 2.000 woningen en heeft circa 5.500 bewoners. Gezien de grootte van de wijk gaan we het groot onderhoud in vijf fasen uitvoeren. Daarbij is fase 2 als tweede uitgevoerd. 

Hieronder in de tijdlijn is op hoofdlijnen in beeld gebracht hoe de aanpak voor dit project er uitziet. Tijdens alle stappen betrekken we de bewoners erbij. Dit doen we op verschillende manieren: meedenken, informeren en samenwerken. 

Om te bepalen wat u van het wonen in de buurt vond, hebben we voor de start van het groot onderhoud in het voorjaar van 2018 een belevingsonderzoek uitgevoerd. Ook hebben we meerdere inloopavonden georganiseerd, waar bewoners ideeën en suggesties konden aandragen. De gedane suggesties en ideeën zijn meegenomen in het ontwerp van de bestrating, het groen en andere onderdelen die de inrichting van de buurt bepalen. Ook konden bewoners zich aanmelden voor een klankbordgroep. Het bouwteam heeft tijdens het maken van het ontwerp en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig met deze groep overlegd. 

Na de presentatie van het definitief ontwerp zijn de werkzaamheden voor het groot onderhoud fase 2 gestart. Deze zijn inmiddels afgerond. Mede dankzij het begrip van de bewoners is de uitvoering goed verlopen.

Dit is wat we doen in fase 2

28 maart 2019
Inloopavond 1
maart - aug 2019
Ontwerpfase
4 september 2019
Inloopavond 2
oktober 2019
Definitief ontwerp
14 november 2019
Inloopavond 3
november 2019
Buiten aan de slag
najaar 2020
Oplevering
Onderhoud

Nieuws van Fase 2

Praktische informatie over Fase 2

Om de bewoners te informeren over de start van de uitvoering is in november 2019 huis-aan-huis in fase 2 een nieuwsbrief verspreid met praktische informatie over de werkzaamheden en zaken als parkeren en bereikbaarheid. U kunt hier de nieuwsbrief downloaden (in pdf).

Tuin ophogen? Bestel tijdig gratis grond en tegen voordelig tarief zand

Door het herstellen van de straten en achterpaden ontstaat er mogelijk hoogteverschil met uw voor- en achtertuin. Als eigenaar moet u zelf zorgen voor het ophogen van de tuin. Grond die uit het gebied is vrijgekomen, stellen we gratis beschikbaar en zand is verkrijgbaar voor 15 euro per m3 (los gestort). Dit kunt u bij de uitvoerder van Dusseldorp bestellen. Het handigste is om dit te overleggen zodra we starten met het opbreken van de straat. We willen namelijk bij het leveren ervan niet met onze machines over het nieuwe straatwerk rijden.

Woont u in een huurhuis? Neem dan contact op met uw verhuurder over het ophogen van uw tuin.

Inloopavond 1

28 maart 2019

Het groot onderhoud start met het uitwerken van het ontwerp. Hierin is nog ruimte om als bewoner uw ideeën kenbaar te maken. Denk daarbij aan zaken als invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. Deze ideeën en andere wensen en suggesties kunt u met de leden van het bouwteam bespreken tijdens de eerste inloopavond. Ook kunnen bewoners zich opgeven voor de klankbordgroep, een groep waar bewoners en leden van het bouwteam in zitten. Het doel van deze klankbordgroep is terugkoppeling uit de buurt krijgen of het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering buiten naar wens verloopt.

Ontwerpfase

maart - aug 2019

Het bouwteam gaat aan de slag met de doelen en ambities van het project. Gecombineerd met de wensen en ideeën van de bewoners resulteert dit in een ontwerp voor de Regenboogbuurt. Tijdens deze fase vindt er regelmatig overleg met de klankbordgroep plaats om te toetsen of we nog op de goede weg zijn.

Inloopavond 2

4 september 2019

Tijdens de tweede inloopavond presenteren we het definitieve ontwerp van de openbare ruimte in de Regenboogbuurt. Voor zover passend binnen de randvoorwaarden en eisen, zijn de wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp. Deze wensen en de voortgang van het ontwerp zijn ook besproken met de klankbordgroep. Leden van het bouwteam zijn aanwezig om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Definitief ontwerp

oktober 2019

Het kan zijn dat naar aanleiding van de tweede inloopavond nog kleine aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Dit pakt het bouwteam op. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt. Dat plannen we op detailniveau, zodat u als bewoner op straatnaam kunt zien waar we wanneer aan het werk zijn. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam gezamenlijk het definitief ontwerp vast.

Inloopavond 3

14 november 2019

Om de werkzaamheden en de fasering toe te lichten, organiseren we een derde inloopavond. Hier staan dus vooral de praktische zaken centraal: planning, parkeren, bereikbaarheid van de buurt en de woningen en veiligheid. De leden van het bouwteam zijn aanwezig om een toelichting op deze zaken te geven.

Buiten aan de slag

november 2019

Het is zover: na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen.

Oplevering

najaar 2020

Een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het netjes weer achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen.

Onderhoud

Volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de buurt.

Blijf op de hoogte

Als u zich hieronder inschrijft voor onze nieuwsbrief, versturen wij u periodiek informatie over de werkzaamheden en vorderingen!

Mogen we u informeren?*
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord