Beleving van de buurt na uitvoering onderhoud

Resultaten belevingsonderzoek fase 1 en 2

Eind vorig jaar heeft het bouwteam groot onderhoud Regenboogbuurt onderzoek gedaan naar de beleving van de openbare ruimte na de uitvoering van fase 1 en 2. Voor dit onderzoek zijn alleen de bewoners uit deze 2 fasen aangeschreven. Door het invullen van een digitale vragenlijst hebben alle bewoners van de Regenboogbuurt in 2018 al hun mening kunnen geven over de thema’s: toekomstbestendigheid, groen en recreatie, participatiemogelijkheden, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De resultaten uit dit nieuwe onderzoek onder bewoners van fase 1 en 2 hebben we vergeleken met de resultaten uit 2018. Hieronder volgt per thema een korte samenvatting van de meest opvallende bevindingen. Ook kunt u een overzicht per thema downloaden met de belangrijkste uitkomsten.

RBB groenenrecreatie

Bevindingen per thema

Uitkomsten toekomstbestendigheid
De bewoners van fase 1 en 2 geven aan minder last te hebben van verzakkingen en hoogteverschillen van de grond rondom hun woning. Bovendien zien we een grote bereidheid om zelf mee te werken aan te verhogen van de tuin, zelf wateroverlast tegen te gaan en bestrating te vervangen voor meer groen. Bewoners geven aan dat ze buitenshuis last hebben van warmte en benauwdheid. We verwachten dat dit verder gaat afnemen, naarmate de nieuwe bomen groter worden. Download hier het overzicht van het thema toekomstbestendigheid.

Beleving van groen en recreatie
De bewoners van fase 1 en 2 vinden dat de mogelijkheden om te bewegen en recreëren voor alle leeftijden sterk zijn verbeterd. Men beoordeelt het openbaar groen, de speel- en ontmoetingsplekken als (sterk) verbeterd. Download hier het overzicht van het thema groen en recreatie.

Meer mogelijkheden om te participeren
Over het thema participatie lopen de resultaten uiteen. Volgens de bewoners zijn de mogelijkheden om mee te kunnen denken over de inrichting van de wijk sterk verbeterd. De betrokkenheid bij de wijk is verbeterd en men heeft een fijn gevoel over het wonen in de wijk te wonen. Daarentegen zijn minder mensen bereid om zelf (groen) onderhoud uit te voeren in de openbare ruimte. Ook als dit betekent dat de ruimte hiervoor mooier kan worden ingericht door de gemeente.
Download hier het overzicht van het thema participatie.

Verkeersveiligheid: parkeren is sterk verbeterd
In fase 1 en 2 zijn de mogelijkheden om te parkeren in de straten sterk verbeterd. Ook ervaren minder bewoners plekken in de buurt als onveilig. Voetgangers en fietsers ervaren meer onveiligheid, mede doordat automobilisten zich niet houden aan de maximumsnelheid. Download hier het overzicht van het thema verkeersveiligheid.

Sociale veiligheid
Na de uitvoering van het groot onderhoud zijn er volgens de bewoners meer veilige, overzichtelijke en goed verlichte plekken in de wijk. Iets meer bewoners ervaren onveiligheid voor kinderen in de wijk in vergelijking met het onderzoek in 2018. Download hier het overzicht van het thema sociale veiligheid.

Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord