Fase 1

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden in de periode van 2018 tot en met 2024 uitgevoerd. De Regenboogbuurt telt ongeveer 2.000 woningen en heeft circa 5.500 bewoners. Gezien de grootte van de wijk gaan we het groot onderhoud in vier fasen uitvoeren. Daarbij is fase 1 als eerste uitgevoerd. 

Hieronder in de tijdlijn is op hoofdlijnen in beeld gebracht hoe de aanpak voor dit project er uitziet. Tijdens alle stappen betrekken we de bewoners erbij. Dit doen we op verschillende manieren: meedenken, informeren en samenwerken.

Om te bepalen wat u van het wonen in de buurt vond, hebben we voor de start van het groot onderhoud in het voorjaar van 2018 een belevingsonderzoek uitgevoerd. Ook hebben we meerdere inloopavonden georganiseerd, waar bewoners ideeën en suggesties konden aandragen. De gedane suggesties en ideeën zijn meegenomen in het ontwerp van de bestrating, het groen en andere onderdelen die de inrichting van de buurt bepalen. Ook konden bewoners zich aanmelden voor een klankbordgroep. Het bouwteam heeft tijdens het maken van het ontwerp en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig met deze groep overlegd. 

Na de presentatie van het definitief ontwerp zijn de werkzaamheden voor het groot onderhoud fase 1 gestart. Deze zijn inmiddels afgerond. Mede dankzij het begrip van de bewoners is de uitvoering goed verlopen.

Dit is wat we doen in fase 1

22 maart 2018
Inloopavond 1
maart-juli 2018
Ontwerpfase
19 juli 2018
Inloopavond 2
september 2018
Definitief ontwerp
18 oktober 2018
Inloopavond 3
oktober 2018
Buiten aan de slag
februari 2020
Oplevering
vanaf februari 2020
Onderhoud

Nieuws van Fase 1

27 - november - 2018
Nieuws
Hotspots in fase 1
15 - november - 2018
Nieuws
Droge voeten in fase 1
09 - november - 2018
Nieuws
We zijn begonnen!

Praktische informatie over Fase 1

Vanaf november 2018 werkt Dusseldorp buiten aan het groot onderhoud. Om de bewoners te informeren is huis-aan-huis in fase 1 een nieuwsbrief verspreid met praktische informatie over de werkzaamheden en zaken als parkeren en bereikbaarheid. U kunt hier de nieuwsbrief downloaden (in pdf).

Tuin ophogen? Bestel tijdig gratis tuinaarde en tegen voordelig tarief zand

Door het ophogen van de straten en achterpaden ontstaat er hoogteverschil met uw voor- en achtertuin. Als eigenaar moet u zelf zorgen voor het ophogen van de tuin. U kunt zand en tuinaarde bij de voorman van Dusseldorp bestellen. Het handigste is om dit te overleggen zodra we starten met het opbreken van de straat. Woont u in een huurhuis? Neem dan contact op met uw verhuurder over het ophogen van uw tuin.

Inloopavond 1

22 maart 2018

Het groot onderhoud start met het uitwerken van het ontwerp. Hierin is nog ruimte om als bewoner uw ideeën kenbaar te maken. Denk daarbij aan zaken als invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. Deze ideeën en andere wensen en suggesties kunt u met de leden van het bouwteam bespreken tijdens de eerste inloopavond. Ook kunnen bewoners zich opgeven voor de klankbordgroep, een groep waar bewoners en leden van het bouwteam in zitten. Het doel van deze klankbordgroep is terugkoppeling uit de buurt krijgen of het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering buiten naar wens verloopt.

Ontwerpfase

maart-juli 2018

Het bouwteam gaat aan de slag met de doelen en ambities van het project. Gecombineerd met de wensen en ideeën van de bewoners resulteert dit in een ontwerp voor de Regenboogbuurt. Tijdens deze fase vindt er regelmatig overleg met de klankbordgroep plaats om te toetsen of we nog op de goede weg zijn.

Inloopavond 2

19 juli 2018

Tijdens de tweede inloopavond presenteren we het definitieve ontwerp van de openbare ruimte in de Regenboogbuurt. Voor zover passend binnen de randvoorwaarden en eisen, zijn de wensen van bewoners meegenomen in het ontwerp. Deze wensen en de voortgang van het ontwerp zijn ook besproken met de klankbordgroep. Leden van het bouwteam zijn aanwezig om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Definitief ontwerp

september 2018

Het kan zijn dat naar aanleiding van de tweede inloopavond nog kleine aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Dit pakt het bouwteam op. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt. Dat plannen we op detailniveau, zodat u als bewoner op straatnaam kunt zien waar we wanneer aan het werk zijn. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam gezamenlijk het definitief ontwerp vast.

Inloopavond 3

18 oktober 2018

Om de werkzaamheden en de fasering toe te lichten, organiseren we een derde inloopavond. Hier staan dus vooral de praktische zaken centraal: planning, parkeren, bereikbaarheid van de buurt en de woningen en veiligheid. De leden van het bouwteam zijn aanwezig om een toelichting op deze zaken te geven.

Buiten aan de slag

oktober 2018

Het is zover: na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen.

Oplevering

februari 2020

Een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het netjes weer achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen.

Onderhoud

vanaf februari 2020

Volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de buurt.

Blijf op de hoogte

Als u zich hieronder inschrijft voor onze nieuwsbrief, versturen wij u periodiek informatie over de werkzaamheden en vorderingen!

Mogen we u informeren?*
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord