Fase 3

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden in de periode van 2018 tot en met 2023 uitgevoerd. De Regenboogbuurt telt ongeveer 2.000 woningen en heeft circa 5.500 bewoners. Gezien de grootte van de wijk gaan we het groot onderhoud in vijf fasen uitvoeren. Daarbij is fase 3 als derde aan de beurt.

Om de bewoners bij het groot onderhoud te betrekken, gaan we graag met hen in gesprek. Om te bepalen hoe u het wonen in de buurt op dit moment ervaart, is in het voorjaar van 2018 een belevingsonderzoek uitgevoerd. Ook organiseren we meerdere inloopavonden voor bewoners. Deze inloopavonden zijn in verband met overheidsmaatregelen omtrent de verspreiding van COVID-19 digitaal verzorgd. Ook werken we samen met straatambassadeurs. Het bouwteam overlegt tijdens het maken van het ontwerp en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden regelmatig met deze ambassadeurs.

De straatambassadeurs voor fase 3 zijn:

 • C. Beets (Barnsteenstraat)
 • M. Dekema (Barnsteenstraat)
 • D. Horemans (Indigohof)
 • R. Groot (Indigihof)
 • P. Kramer (Karmozijnhof)
 • M. Aspers (Karmozijnhof)
 • J. Egges (Karmozijnhof)
 • R. Bosman (Malachietstraat)
 • J. Groot (Pastelstraat)
 • R. Wolters (Pastelstraat)
 • F. Konkelenberg (Pastelstraat)
 • V. Korver (Zwavelgeelstraat)

Heeft u vragen aan een van de straatambassadeurs? Dan kunt u één van de leden persoonlijk benaderen of een e-mail sturen naar kbg@regenboogbuurt.info

De aanpak van het groot onderhoud

Hieronder in de tijdlijn is op hoofdlijnen in beeld gebracht hoe de aanpak voor dit project er uitziet. Tijdens alle stappen betrekken we de bewoners erbij. Dit doen we op verschillende manieren: meedenken, informeren en samenwerken.

Het aangepaste ontwerp voor fase 3

Het groot onderhoud in de Regenboogbuurt is een meerjarig, ambitieus en complex project, omdat gedurende het traject aanvullende ambities als circulariteit en klimaatadaptatie een belangrijkere rol zijn gaan spelen. De financiën omtrent beheer en onderhoud van de stad zijn echter ook onder druk komen te staan. Vandaar dat we even pas op de plaats moesten maken voor de start van groot onderhoud fase 3, ook om te kijken hoe we de bewonerswensen en de ambities nog zoveel als mogelijk een plaats kunnen geven. Het bouwteam heeft gekeken naar het gemaakte ontwerp voor fase 3 en naar de ingebrachte bewonerswensen. Besloten is minder invulling te geven aan de gemeentelijke ambities en de bewonerswensen zoveel mogelijk wel te realiseren. Daarom is het ontwerp op een aantal punten aangepast. 

Het aangepaste ontwerp voor fase 3 is hier te bekijken

Dit is wat we doen tijdens fase 3

mei - augustus 2020
Ontwerpfase
juni - juli 2020
Digitale inloop
september - november 2020
Definitief ontwerp
december 2020
Inloop over uitvoering
juni 2021
Buiten aan de slag
voorjaar 2022
Oplevering
Onderhoud

Nieuws van Fase 3

Praktische informatie over Fase 3

Om de bewoners te informeren over de start van de uitvoering verspreiden we een week voor de start van de werkzaamheden in een straat een brief met praktische informatie over de werkzaamheden en zaken als parkeren en bereikbaarheid.

Tuin ophogen? Bestel tijdig gratis grond en tegen voordelig tarief zand

Door het herstellen van de straten en achterpaden ontstaat er mogelijk hoogteverschil met uw voor- en achtertuin. Als eigenaar moet u zelf zorgen voor het ophogen van de tuin. Grond die uit het gebied is vrijgekomen, stellen we gratis beschikbaar en zand is verkrijgbaar voor 15 euro per m3 (los gestort). Dit kunt u bij de uitvoerder bestellen via het contactformulier. Het handigste is om dit te overleggen zodra we starten met het opbreken van de straat. We willen namelijk bij het leveren ervan niet met onze machines over het nieuwe straatwerk rijden.

Woont u in een huurhuis? Neem dan contact op met uw verhuurder over het ophogen van uw tuin.

Ontwerpfase

mei - augustus 2020

Het bouwteam gaat aan de slag met de doelen en ambities van het project. Gecombineerd met de ingebrachte wensen en ideeën van de bewoners resulteert dit in een ontwerp voor de Regenboogbuurt. Tijdens deze fase vindt er regelmatig overleg met de straatambassadeurs plaats om te toetsen of we nog op de goede weg zijn.

Digitale inloop

juni - juli 2020

Het groot onderhoud start met het uitwerken van het ontwerp. Hierin is nog ruimte om als bewoner uw ideeën kenbaar te maken. Denk daarbij aan zaken als invulling van het groen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. Normaal organiseren we inloopavonden voor bewoners. Door de situatie rondom het coronavirus is dit nu niet mogelijk. Daarom kunt u ideeën en wensen inbrengen tijdens de digitale inloop. Ook kunnen bewoners zich opgeven als straatambassadeur om samen met het bouwteam te overleggen over het ontwerp. Het doel van de straatambassadeurs is terugkoppeling uit de buurt krijgen of het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering buiten naar wens verloopt.

Definitief ontwerp

september - november 2020

Het bouwteam gaat met de ingebrachte wensen en ideeën aan de slag om het definitieve ontwerp te maken. Voor zover passend binnen de randvoorwaarden en eisen, nemen we deze mee in het ontwerp. Deze wensen en de voortgang van het ontwerp bespreken we ook met de straatambassadeurs. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt. Dat plannen we op detailniveau, zodat u als bewoner op straatnaam kunt zien waar we wanneer aan het werk zijn. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam gezamenlijk het definitief ontwerp vast.

Inloop over uitvoering

december 2020

Om het definitief ontwerp en de werkzaamheden en de fasering toe te lichten, organiseren we een digitale "inloop". We lichten toe welke ideeën en wensen er wel en niet verwerkt zijn en redenen hiervoor. Ook vertellen we meer over de praktische zaken als planning, parkeren, bereikbaarheid van de buurt en de woningen en veiligheid.

Buiten aan de slag

juni 2021

Het is zover: na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen. Omgevingsmanager Anahit Beglarian van Dusseldorp is het aanspreekpunt voor de buurt, haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Oplevering

voorjaar 2022

Een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het netjes weer achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen.

Onderhoud

Volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de buurt.

Blijf op de hoogte

Als u zich hieronder inschrijft voor onze nieuwsbrief, versturen wij u periodiek informatie over de werkzaamheden en vorderingen!

Mogen we u informeren?*
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord